เล่าเรื่องชมรม

ชมรมว่ายน้ำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ชมรมว่ายน้ำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538 หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ นักกีฬากลุ่มแรกที่เข้ามาทำการฝึกซ้อมในสระว่ายน้ำ 700 ปีนั้น  ย้ายมาจากชมรมว่ายน้ำสระว่ายน้ำรุจิรวงค์เชียงใหม่  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ศิริพลับพลา เป็นประธานชมรม  และมี ครูอ๊อด เป็นผู้ฝึกสอน และได้ตั้งชื่อชมรมนี้ว่า “ชมรมว่ายน้ำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี” ตามชื่อสนามกีฬาที่ทางชมรมทำการฝึกซ้อม

 

14116043761_250515b5a1_b
โดยนักกีฬากลุ่มแรกที่เข้ามาทำการฝึกซ้อมในชมรม คือ หมอวี(อดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย) หมอโจ๊ก  ครูหญิง  พี่แหวน พี่ยอด  ต่อมาครูอ๊อดได้ย้ายไปเป็น ผอ.กกท. ต่างจังหวัด ซึ่งปัจจุบันประจำอยู่ที่จังหวัดแพร่ จากนั้นอาจารย์ไพโรจน์ และอาจารย์ประจักษ์ จึงมาทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนแทน และได้เปลี่ยนประธานชมรมมาเป็น คุณไพบูลย์ เจริญสันติ

 

สอนว่ายน้ำในเวลาต่อมาอาจารย์ไพโรจน์ ได้ย้ายออกไปตั้งชมรมใหม่ ทำให้คุณไพบูลย์  เจริญสันติ  ซึ่งขณะนั้นรับตำแหน่งเป็นประธานชมรมอยู่ ต้องรับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาในชมรมไปด้วย และมีครูแจ๊ค เข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของชมรมและได้สร้างนักกีฬาจนมีผลงานในระดับประเทศ จนกระทั้งปัจจุบันคุณไพบูลย์ เจริญสันติ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ฝึกสอนในโครงการสปอตฮีโร่ของจังหวัดเชียงใหม่ และได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยปี2551-2553ด้วย


ส่วนครูแจ๊คได้รับตำแหน่งเป็นอาจารย์ในวิทยาลัยพละศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ จึงย้ายออกจากชมรมว่ายน้ำ 700 ปีเพื่อไปรับตำแหน่งอาจารย์วิทยาลัยพละศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และได้มีครูหญิงซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาของชมรม และเป็นอดีตตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำระดับเขตของจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแทน จนกระทั้งปัจจุบัน

การฝึกสอนว่ายน้ำในปัจจุบัน

ปัจจุบันทางชมรมมีผู้ฝึกสอนทั้งหมด 3 ท่าน โดยมีคุณไพบูลย์ (โค้ชปึ้ง) เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาในกลุ่มใหญ่ มีอาจารย์ประจักษ์ เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาในกลุ่มกลาง และมีนางสาวธนิษฐา (ครูหญิง) เป็นผู้ฝึกสอนในกลุ่มเล็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้

การฝึกสอนว่ายน้ำในกลุ่มเด็กโต

ครูปึ้ง

ในกลุ่มนี้จะมีโค้ชปึ้ง เป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งนักกีฬาในกลุ่มนี้จะเป็นนักกีฬาที่มีอายุอยู่ในช่วง 15 ปีขึ้นไป(รุ่นทั่วไป) จะเน้นการใช้พลังงาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นนักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ตัวแทนระดับเขต ตัวแทนระดับประเทศ และพัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆจนสามารถเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งในระดับนานาชาติได้

การฝึกสอนว่ายน้ำในกลุ่มเด็กรุ่นกลาง

14119295655_25ef385a59_b

ในกลุ่มนี้จะมีครูหวังเป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งนักกีฬาในกลุ่มนี้จะเป็นนักกีฬาที่มีอายุอยู่ในช่วง 10 – 15  ปี  จะเน้นการสร้างความอดทน โดยจะเน้นแข่งขันระดับสโมสร และเริ่มแข่งขันในระดับจังหวัด

การฝึกสอนว่ายน้ำในกลุ่มเด็กรุ่นเล็ก

ครูหญิง

ในกลุ่มนี้จะมีครูหญิง(ศิษย์เก่าชมรม 700 ปี)  เป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งนักกีฬาในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเด็กหัดใหม่ที่ว่ายน้ำแข็งแล้ว (สามารถว่ายน้ำอย่างน้อย 2 ท่าตามหลักสากล และสามารถว่ายในระดับ 50-100  เมตรได้อย่างต่อเนื่อง ) ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ในช่วง 5 – 10  ปี โดยในกลุ่มนี้จะเน้นท่าและเทคนิคในการว่ายน้ำที่ถูกต้องและเริ่มทำการแข่งขันในระดับสโมสร

Leave a Reply