เล่าเรื่องชมรม

ชมรมว่ายน้ำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ชมรมว่ายน้ำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538 หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ นักกีฬากลุ่มแรกที่เข้ามาทำการฝึกซ้อมในสระว่ายน้ำ 700 ปีนั้น  ย้ายมาจากชมรมว่ายน้ำสระว่ายน้ำรุจิรวงค์เชียงใหม่  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ศิริพลับพลา เป็นประธานชมรม  และมี ครูอ๊อด เป็นผู้ฝึกสอน และได้ตั้งชื่อชมรมนี้ว่า “ชมรมว่ายน้ำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี” ตามชื่อสนามกีฬาที่ทางชมรมทำการฝึกซ้อม

สอนว่ายน้ำ

โดยนักกีฬากลุ่มแรกที่เข้ามาทำการฝึกซ้อมในชมรม คือ หมอวี(อดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย) หมอโจ๊ก  ครูหญิง  พี่แหวน พี่ยอด  ต่อมาครูอ๊อดได้ย้ายไปเป็น ผอ.กกท. ต่างจังหวัด ซึ่งปัจจุบันประจำอยู่ที่จังหวัดแพร่ จากนั้นอาจารย์ไพโรจน์ และอาจารย์ประจักษ์ จึงมาทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนแทน และได้เปลี่ยนประธานชมรมมาเป็น คุณไพบูลย์ เจริญสันติ

 

สอนว่ายน้ำในเวลาต่อมาอาจารย์ไพโรจน์ ได้ย้ายออกไปตั้งชมรมใหม่ ทำให้คุณไพบูลย์  เจริญสันติ  ซึ่งขณะนั้นรับตำแหน่งเป็นประธานชมรมอยู่ ต้องรับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาในชมรมไปด้วย และมีครูแจ๊ค เข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของชมรมและได้สร้างนักกีฬาจนมีผลงานในระดับประเทศ จนกระทั้งปัจจุบันคุณไพบูลย์ เจริญสันติ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ฝึกสอนในโครงการสปอตฮีโร่ของจังหวัดเชียงใหม่ และได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยปี2551-2553ด้วย


ส่วนครูแจ๊คได้รับตำแหน่งเป็นอาจารย์ในวิทยาลัยพละศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ จึงย้ายออกจากชมรมว่ายน้ำ 700 ปีเพื่อไปรับตำแหน่งอาจารย์วิทยาลัยพละศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และได้มีครูหญิงซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาของชมรม และเป็นอดีตตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำระดับเขตของจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแทน จนกระทั้งปัจจุบัน

การฝึกสอนว่ายน้ำในปัจจุบัน

ปัจจุบันทางชมรมมีผู้ฝึกสอนทั้งหมด 3 ท่าน โดยมีคุณไพบูลย์ (โค้ชปึ้ง) เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาในกลุ่มใหญ่ มีอาจารย์ประจักษ์ เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาในกลุ่มกลาง และมีนางสาวธนิษฐา (ครูหญิง) เป็นผู้ฝึกสอนในกลุ่มเล็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้

การฝึกสอนว่ายน้ำในกลุ่มเด็กโต

ครูปึ้ง

ในกลุ่มนี้จะมีโค้ชปึ้ง เป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งนักกีฬาในกลุ่มนี้จะเป็นนักกีฬาที่มีอายุอยู่ในช่วง 15 ปีขึ้นไป(รุ่นทั่วไป) จะเน้นการใช้พลังงาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นนักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ตัวแทนระดับเขต ตัวแทนระดับประเทศ และพัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆจนสามารถเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งในระดับนานาชาติได้

การฝึกสอนว่ายน้ำในกลุ่มเด็กรุ่นกลาง

ครูประจักษ์

ในกลุ่มนี้จะมีอาจารย์ประจักษ์ เป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งนักกีฬาในกลุ่มนี้จะเป็นนักกีฬาที่มีอายุอยู่ในช่วง 10 – 15  ปี  จะเน้นการสร้างความอดทน โดยจะเน้นแข่งขันระดับสโมสร และเริ่มแข่งขันในระดับจังหวัด

การฝึกสอนว่ายน้ำในกลุ่มเด็กรุ่นเล็ก

ครูหญิง

ในกลุ่มนี้จะมีครูหญิง(ศิษย์เก่าชมรม 700 ปี)  เป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งนักกีฬาในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเด็กหัดใหม่ที่ว่ายน้ำแข็งแล้ว (สามารถว่ายน้ำอย่างน้อย 2 ท่าตามหลักสากล และสามารถว่ายในระดับ 50-100  เมตรได้อย่างต่อเนื่อง ) ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ในช่วง 5 – 10  ปี โดยในกลุ่มนี้จะเน้นท่าและเทคนิคในการว่ายน้ำที่ถูกต้องและเริ่มทำการแข่งขันในระดับสโมสร
————————————————
ชมรมว่ายน้ำสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี
จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>