การฝึกเคลื่อนไหวแบบปลาโลมา

การฝึกเคลื่อนไหวแบบปลาโลมา

ฝึกทำไม ทำไมต้องฝึก การเคลื่อนไหวแบบปลาโลมา หนอ ?

การฝึกเคลื่อนไหวแบบปลาโลมา

มันเป็นท่าสนับสนุนการว่ายน้ำท่าผีเสื้อ, กรรเชียง, และ ฟรีสไตล์ไง …. โอ้ … เป็นพื้นฐานหมดทุกท่าเลย สำคัญนะนั่นหน่ะ หากฝึกฝนและทำได้อย่างสมบูรณ์แล้ว จะพบว่าเราสามารถที่จะว่ายน้ำได้เร็วขึ้นอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลย

แล้วฝึกไงหล่ะ ?

1. ฝึกโดยการเหยียดแขนตรงและปะกบฝ่ามือ การจัดลำตัวตรงแน่วเลย .. คิดว่าตัวเองปลาโลมาก็แล้วกัน
2. ฝึกการสะบัดขาทั้งสองพร้อมกัน โดยการส่งแรงจากสะโพกไปที่ขา หัวเข่าและข้อเท่าซึ่งต้องสะบัดขึ้นลง ไม่เข้า่ใจ ก็ดู video นะ
3. ตลอดระยะทางที่ตัวของเรากำลังเคลื่อนไปข้างหน้า ต้องแน่ใจนะว่าพลังที่ส่งตัวเราออกไปเกิดจากการส่งแรงตามจังหวะตามข้อ 2 และลำตัวของเราต้องไม่ใช่การเลื่อนไหลเหมือนงู คือ แขนก็สะบัด หัวก็ก้ม ๆ เงย ๆ หัวไหลก็โยก สิ่งที่ถูกต้องคือ คุณจะใช้ลำตัวตั้งแต่เอว สะโพก ขา และเท้าเท่านั้น
4. เริ่มต้นฝึกฝนอย่างช้า ๆ และยังไม่ต้องคำนึกถึงความเร็ว แต่เมื่อคุณมีความรู้สึกว่าร่างการของเราถูกใช้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นั่นแหละถึงเวลาแล้วที่คุณจะเพิ่มความเร็ว ขึ้นไปอีก

สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น เอ้า ดู ดู้ ดู

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=41KPr1wQ1u0[/youtube]

แล้ว การฝึกเคลื่อนไหวแบบปลาโลมา นี้ เอาไปใช้ในสถานการณ์จริง ๆ ได้อย่างไร

การฝึกเคลื่อนไหวแบบปลาโลมา นี้ เราสามารถเริ่มต้นฝึกฝนได้ตลอดเวลาเมื่อกลับตัวทุกครั้ง เมื่อเริ่มส่งตัวเองออกมาจากผนังสระะ เป็นการเริ่มต้นที่ดี และฝึกทำทุกครั้งที่กลับตัว ทำจนเป็นนิสัย และค่อยๆ เพิ่มความแรงและความเร็วขึ้นเมื่อมีความชำนาญมากขึ้น มากขึ้น และ มากขึ้น ฝึกเท่านั้น ที่จะพัฒนาเราได้

Related posts:

Leave a Reply